TƯ VẤN 
 HỆ THỐNG QUẢN LÝ

ĐÀO TẠO, TƯ VẤN XÂY DỰNG CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ iso, iec như iso 9001, ISO/iec 27001, ISO/iec 20000... 


hỗ trợ xây dựng chính sách an toàn thông tin cho làm việc từ xa và kịch bản ứng phó khẩn cấp đảm bảo kinh doanh liên tục 

About us

AMV CORP

AMV là nhà cung cấp về dịch vụ đào tạo, chứng nhận áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế, cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, là nơi tập trung các chuyên gia đào tạo, chứng nhận nhiều kinh nghiệm của Việt Nam và cùng với sự hỗ trợ hợp tác thường xuyên của các chuyên gia quốc tế. AMV đã đào tạo, chứng nhận thành công cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt được công nhận quốc tế. 

“Giúp các chủ doanh nghiệp được giải phóng và tự do hơn trên doanh nghiệp của mình; hỗ trợ cải tiến hệ thống quản lý, nâng tầm quốc tế về tư duy, kiến thức và công cụ quản lý doanh nghiệp”

CÁC GÓI DỊCH VỤ

Các dịch vụ AMV cung cấp bao gồm:

Đào tạo, TƯ VẤN, chứng nhận cho các doanh nghiệp xây dựng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế

- ISO 9000: Hệ thống quản lý chất lượng, 

- ISO/IEC 27000: Hệ thống quản lý An toàn thông tin,

- ISO/IEC 20000: Hệ thống quản lý Dịch vụ Công nghệ thông tin,

- ISO 14000: Hệ thống quản lý môi trường,

- ISO 45000: Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề Nghiệp,

- ISO 22000/ HACCP: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm,

- Các tiêu chuẩn quốc tế khác.

Các dịch vụ cho doanh nghiệp sau khi chứng nhận

- Đào tạo vận hành doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số,

- Đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả vận hành các hệ thống quản lý, 

- Đánh giá định kỳ các hệ thống quản lý như một bên độc lập để nâng cao hiệu lực áp dụng,

- Các dịch vụ thiết kế phù hợp với năng lực và trình độ của doanh nghiệp nhỏ để họ cũng có thể áp dụng các kiến thức quản lý quốc tế, 

- Cung cấp các công cụ quản lý nhân sự để Ban Giám đốc sử dụng vận hành hệ thống ổn định và định hướng chất lượng. 

Đội ngũ chuyên gia

Các văn phòng của AMV hiện có các chuyên gia đào tạo, chứng nhận tuyển dụng chính thức và các cộng tác viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau. 

Các chuyên gia đào tạo, chứng nhận đã được đào tạo trong nước và nước ngoài có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức lớn, các tập đoàn hoặc doanh nghiệp đa quốc gia; hoặc đã từng làm việc cho các tổ chức đào tạo và chứng nhận quốc tế. 

Bên cạnh, AMV luôn có đội ngũ cộng tác viên đa dạng ngành nghề và tuổi nghề ở cả ba miền (và một số chuyên gia các Ấn Độ, Sri Lanka, Pháp, Singapore, Úc...) thuộc các lĩnh vực vực, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết.